Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Mistrovice,

sídlo: Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 00279226, DS: 8xja3if, telefon: 465 641 621, e-mail: obecmistrovice@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: 

Na základě úpravy stanov DSO je pověřencem na ochranu osobních údajů  Sdružení obcí Orlicko se sídlem 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166. Kontaktní osobou pověřence je pan Jiří Dytrt, zaměstnanec Orlicka

Sídlo:  Žamberk, Divišova 669

Telefon :  +420 608 763 102

e-mail:  jdytrt@seznam.cz

úřední hodiny: pondělí, středa, čtvrtek 10 – 15 hod.