Navigace

Obsah

Co když orgán žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá

Kdo o odvolání rozhodne

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.