Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Mistrovice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Mistrovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 11 členů

Státní správa
Dr. Ing. Petr Mařík - starosta
Viktor Svoboda - místostarosta
Anna Valouchová - účetní, ohlašovna
                          - odborný referent, ohlašovna

Jiří Valouch - technický pracovník obce

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Mistrovice
Mistrovice 138
561 64  Jablonné nad Orlicí

Telefon: 465 641 621    
Kancelář starosty: 465 641 621 mobil: 724 189 566
Kancelář: 465 641 621    
Fax:      
E-mail: obecmistrovice@seznam.cz
Internet. stránky: www.mistrovice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Mistrovice
Mistrovice 138
561 64 Jablonné nad Orlicí

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mistrovice
Mistrovice 138
561 64 Jablonné nad Orlicí

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.30 16.30 - 18.30  
Středa 8.00 - 11.30    

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 465 641 621
Fax:  
Kancelář starosty
Tel: 465 641 621
Mobil: 724 189 566
e-mail: obecmistrovice@seznam.cz 

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.mistrovice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obecmistrovice@seznam.cz

4.8.

Další elektronické adresy

obecmistrovice@seznam.cz

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna
číslo účtu/kód banky: 132 485 2319/0800

6.

00279226

7.

DIČ

CZ00279226

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Mistrovice
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Mistrovice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Mistrovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Mistrovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005