Navigace

Obsah

MistroviceVesnička Mistrovice se nachází na silniční spojnici města Letohradu a městečka Jablonné nad Orlicí. Od Letohradu je vzdálena cca 5 km a do Jablonného nad Orlicí je nutno ujet 3 km. Hospodářská stavení, rodinné domky a rekreační chalupy jsou umístěny po obou stráních údolí, kterým protéká potůček pramenící v horní části obce zvané Vedralovice a ústí do Tiché Orlice v místě zvaném Mlejnisky, nyní v prostorách kamenolomu Státních silnic.Blízkost Jablonného nad Orlicí dává možnost uspokojení zájemcům o turistiku, neboť toto podhorské středisko je východiskem pro výlety do té části Orlických hor, jíž vévodí Suchý vrch a Buková hora.Autobusová doprava mezi Letohradem a Jablonným nad Orlicí umožňuje návštěvu Mistrovic v návaznosti na dopravu ČSD i na autobusové linky různých směrů od Letohradu i od Jablonného nad Orlicí.

Současnost obce

bytov

Vesnice Mistrovice patří administrativně pod okres Ústí nad Orlicí a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Žamberk. Obec Mistrovice se rozkládá asi patnáct kilometrů severovýchodně od Ústí nad Orlicí a jedenáct kilometrů jihovýchodně od města Žamberk. Dle oficiálního turistického členění spadá do oblastí Orlických hor a Podorlicka. Úředně žije v katastru této středně velké vesnice zhruba 610 obyvatel. Protéká zde Tichá Orlice. Obec je vzdálená přibližně 11 km od polských hranic.


Pro děti školního věku mají v obci k dispozici jednu základní školu nižšího stupně a proborek předškolní děti je zde mateřská škola. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní hriště a stadion. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod.

Vesnice Mistrovice leží v průměrné výšce 472 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1358. Celková katastrání plocha obce je 461 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetosm procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty
 

Občanská vybavenost

 

škola

Ubytování

Turistická ubytovna, p. Chejnovská Anna - tel: 776 746 643
Pension "U Novotnů", p. Novotný Jan - tel.: 465 641 625

hosp

 

 

 

 

 

 

 

 

Potraviny, občerstvení, restaurace

Prodejna Mistrovice, s.r.o , Mistrovice 77 - tel.: 465 641 623
Prodejna "U Kozlů", Mistrovice 115 - tel.: 465 641 642
Pension "U Novotnů", Mistrovice 1 - tel.: 465 641 625
Sport restaurant, Mistrovice 204 - mobil: 724 629 017


Sportovní činnost:

Tělocvična - správce p. Valouch Jiří - mobil: 773 225 662

Hřiště - správce p. Moravec Josef - mobil: 724 629 017