Navigace

Obsah

Historie obceMistrovice 1

Obec Mistrovice se nachází v podhůří Orlických hor 15 km jihozápadně pod dominantou Suchého vrchu, v nadmořské výšce 397 až 591 m mezi městy Jablonné nad Orlicí a Letohrad.
První zaručené zmínky o vzniku obce pochází z roku 1371. V pozůstatcích zemských desek je uváděn v majetku Oty z Olešné též díl Mistrovic. Další údaje jsou v souvislosti o statku Orlici a panství Žampažském z let 1392, 1513, 1560, 1565 a 1601. Z těchto záznamů je patrné, že vesnice byla rozdělena na dvě části. Teprve v roce 1650 jsou Mistrovice jako jeden celek, kdy obě panství vlastnil jeden majitel, a to Mikuláš Vitanovský z Vlčkovic.
Pokud se týče jména Mistrovice, je pro vysvětlení pouze jediný písemný podklad a to dílo Dr. Antonína Profouse pojednávající o vzniku jmen obcí a měst země České a Moravské. Autor odvozuje název Mistrovice od příjmení Mistr, neboť v dostupných dokumentech se pojednává o vsi a lidu mistrovních..
MistrovicePrvní podrobné informace pochází z roku 1654, z tak zvané berní rule. Uvádí se 22 domů a 130 obyvatel. V dokumentech pocházejících z roku 1875 je to již 850obyvatel a 129 domů. Od té doby počet domů stoupal, ale obyvatel ubývalo. V roce 1934 žilo v obci 684 obyvatel a domů bylo již 150. V roce 2001 je to pouze 589 obyvatel ale domů již 210. V posledních létech byl největší přírůstek domů v roce 1975-1990 a to 25 nově postavených rodinných domků a jeden bytový s 6 byty. V létech 1990-2001 přibylo dalších 5 rodinných domků a další bytový dům s 16ti byty.
Z pohledu sociákního byla obec Mistrovice převážně zemědělskou a téměř v každé chalupě vrčel kolovrat na zpracování příze Inu a Vlny, nebo se ozýval klapot tkalcovského stavu. Hotové výrobky nosili pěšky přes Suchý vrch až do Červené Vody. V roce 1840 se započalo v okolí se stavbou silnic a železniční tratě Hradec Králové - Hanušovice. Otevřel se kamenolom a tím se naskytla pracovní příležitost pro mnoho mužů z Mistrovic. Asi kolem roku 1866 se podomácku také začínají hojně šít nítěné knoflíky. Po první světové válce se rozšířila ruční výroba kartáčů. Další značné rozšíření pracovních příležitostí se naskytlo po roce 1920 stavbou továren v nedalekém Jablonném nad Orlicí. V současnosti je v obci i několik výrobců dřevěných hraček. Nestačí to však zaměstnat všechny občany výdělečně činné a tak i nyní většina denně odjíždí za prací do přilehlých měst, Letohradu a Jablonného.
 zastávka