Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Historie

V obvodu našeho nynějšího okresu Ústí nad Orlicí byl první hasičský sbor založen v městě Chocni a sice v roce 1870.Postupně vznikaly sbory i v obcích a městečkách kolem naší vesnice. Tak například v Žamberku byl založen sbor v roce 1873, v Jablonné nad Orlicí a v Letohradě to bylo roku 1875.Ve stejném roce vznikl sbor v Nekoři.Obec Bystřec se rozhodla pro založení během roku 1881 a v následujících roce 1882 vznikl sbor v Lukavici. V Jamném existuje sbor od roku 1885 a v Líšnici od roku 1887. Občané Klášterce nad Orlicí se dohodli o založení v roce 1890. Ve Verměřovicích a na Kunčicích se podařilo ustavit sbor v roce 1891. O rok později došlo k založení sboru v obci Sobkovice. Nedaleká Orlice otálela se založením až do roku 1895.Naši mistrovičtí předkové nepovažovali až do roku 1890 ustavení sboru za nutné. Snad to vyplývalo z toho, že až do roku 1857 byl požár v naší vesnici jen velmi řídkou událostí. Ve zmíněném roce vyhořela současně tři stavení. V těchto dobách měla obec k dispozici jen velmi primitivní hasební pomůcky. Bylo to několik háků a věder. Dalším objektem, který byl zničen ohnivým živlem byla dřevěná hospoda u Novotnů.Osudným dnem byl 23. srpen 1871. Tento požár přiměl patrně obecní orgány k tomu, aby v roce 1874 pořídily jakousi stříkačku. Její bližší popis neznáme. O rok později přidělil prý vrchnostenský úřad Mistrovicím tak zvanou škopkovou stříkačku. Její praktické využití si vyžádal požár Barnetovy chalupy na Brodku,čp. 107, v roce 1880. Za čtyři roky byli občané nuceni opět zasahovat při požáru Blášova výměnku čp. 67. Poněkud výrazněji se zapsal do paměti obyvatel Mistrovic požár hospodářské usedlosti čp. 112 v roce 1890. Byl asi důvodem,aby občané naší vesnice konečně začali přemýšlet o účinnějších opatřeních. V uvedeném období vrací se do Mistrovic ze služby na rodný statek čp. 133 selský synek Alois Holenda. Pracoval v Těchoníně kde poznal záslužnou činnost hasičů a nadšení pro hasičskou myšlenku si přinesl domů. Jako dvaadvacetiletý mládenec se pustil za pomoci učitele Vojáčka do propagace a pří prav k založení sboru dobrovolných hasičů u nás v Mistrovicích. Během roku 1891 získali několik dalších nadšenců a připravili svolání zakládající valné hromady.Tato se uskutečnila asi počátkem roku 1892. Přesnější datum se nám nepodařilo zjistit.